นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2204 คน
 สถิติปีนี้ 4787 คน
 สถิติทั้งหมด 202529 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด

          สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2520 มีสมาชิกแรกเข้า จำนวน 177 คน และมีหุ้นเริ่มแรกเพียง 20,690 บาท จากครั้งแรกมาจนถึงวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ได้เติบโตก้าวหน้า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิกมากกว่า 5,515 คน มีทุนเรือนหุ้น 1,947,648,330 บาท มีสินทรัพย์ 2,866,760,494.69 บาท มีผลกำไร 131,932,148.21 บาท (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2556) และสามารถจ่ายปันผลให้แก่สมาชิกได้ตามเป้าหมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับว่าเป็นสหกรณ์ที่มีความเจริญเติบโตและความมั่นคงในระดับดีมากสหกรณ์หนึ่ง


วิสัยทัศน์ : ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด (รายงานกิจการประจำปี 2556)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com