นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 11 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2192 คน
 สถิติปีนี้ 4775 คน
 สถิติทั้งหมด 202517 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         

      

  30-11-2017กำหนดหลักเกณฑ์การกู้สามัญระยะหนึ่งปี  เพิ่มเติม
  04-08-2017ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญระยะหนึ่งปี 
  28-04-2017ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หยุดวันแรงงานแห่งชาติ
 12-04-2017ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2560,แบบฟร์อมทุนการศึกษา
 29-03-2017 การฝากเงินออมทรัพย์และการฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
 28-02-2017 ประชาสัมพันธ์ประชุมใหญ่ ประจำปี  2559
  28-02-2017ประกาศปิดสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ วันที่ 1 มีนาคม 2560
 21-02-2017 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการชุดที่  41
  16-02-2017วิธีคำนวนปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2559
  09-02-2017ใบเสนอรายชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดที่  41
 09-02-2017 แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการยื่นใบสมัครเข้าเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ
  11-01-2017ประกาศเพิ่มวงเงินฝากชั่วคราว
 11-01-2017 ประกาศกำหนดให้มีการค้ำประกันเงินกู้สามัญ
 03-10-2016  ยกเลิกประกาศวันที่ 7 กันยายน 2559
 03-10-2016  ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 26-09-2016  ประกาศการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตเอไอเอ
 08-09-2016  ประกาศสมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญตั้งแต่  1 
ล้านบาทขึ้นไปต้องเข้าร่วมโครงการประกันสินเชื่อกับสหกรณ์ฯ
  01-09-2016 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 01-09-2016  ประกาศเพิ่มวงเงินกู้สามัญ
 01-09-2016  ประกาศเพื่มวงเงินกู้พิเศษ
  28-06-2016 การทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน
  2-06-2016 ประกาศรับทุนการศึกษา2559
 29-04-2016  ประกาศสหกรณ์ฯหยุดวันแรงงานแห่งชาติ
 11-04-2016  แบบฟร์อมการรับทุนการศึกษาประจำปี  2559
  11-04-2016 ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2559
 18-02-2016 แจ้งเงินรางวัลเจ้าหน้าที่การเงินส่วนภูมิภาค
  18-02-2016ประกาศประชุมใหญ่ประจำปี  2558
  18-02-2016แบบสอบถามความคิดเกี่ยวกับการค้ำประกันกู้
 18-02-2016 ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันและการคำนวณเบี้ย
 18-02-2016 สหกรณ์งดให้บริการในวันประชุมใหญ่  ที่  29 กุมภาพันธ์ 2559
 17-02-2016 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการชุดที่ 40 ประจำปีบัญชี  2559
  17-02-2016วิธีคำนวณเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี  2558
 11-02-2016  แจ้งวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 
และการยื่นใบสมัครเข้าเป็นกรรมการสหกรณ์
 3-02-2016 ในเสนอรายชื่อสมาชิก
 3-02-2016 ประกาศเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 40
 18-01-2016 กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญประเภทหนึ่งปีเพิ่มเติม
 

23-12-2015 

 สำรวจรายชื่อสมาชิกปัจจุบัน(ใบสำรวจรายชื่ออยู่เอหสารดาวน์โหลดส่วนกลาง)
 23-12-2015  แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย โอนเงินปันผล,เฉลี่ยคืน
 23-12-2015  สมาชิกแจ้งการทำธุรกรมกับสหกรณ์ฯ
  26-11-2015 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 10-11-2015  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 30-09-2015  ขยายเวลารับสมัครงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 14-08-2015  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  14-08-2015 ประกาศเรื่องการป้องกันการฟอกเงิน
  22-05-2015รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา  ประจำปี  2558 
 

22-05-2015 

ประกาศทุนการศึกษา  ประจำปี  2558
 29-04-2015 ประกาศสหกรณ์ฯหยุดวันแรงงานแห่งชาติ
  29-04-2015 ประกันชีวิต
  08-04-2015ประกาศทุนการศึกษาประจำปี  2558
  08-04-2015ประกาศสัญญาค้ำประกันใหม่
  05-03-2015รายนามคณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ประจำปี 2558
 23-02-2015  สหกรณ์ฯ  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2557
  01-11-2014ผลการจัดมาตรสหกรณ์ ประจำปี 2557
 01-11-2014  การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้สามัญระยะ  1  ปี
 25-05-2014  ประกาศทุนการศึกษาประจำปี 2557
 25-05-2014  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2557
  21-05-2014 ประกาศการเปลี่่ยนวิธีการคำนวณดอกเบี้ยรายเดือนเป็นรายวัน
 29-04-2014  ปิดทำการเนื่องในวันแรงงานและปิดรับทุนการศีกษาวันสุดท้าย
 11-03-2014  รายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 38 และคณะกรรมการเงินกู้ต่าง ๆ
 05-03-2014  ผลการเลือกตั้ง
 14-01-2014  ข่าวสหกรณ์ฯ
18-11-2013 ระเบียบเงินกู้ฉูกเฉิน เงินกู้สามัญระยะ 1 ปี เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ปี 2556

25-10-2013

ประกาศลดเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
02-09-2013 ประกาศปรับค่าหุ้นรายเดือนและเลขบัญชีสหกรณ์ฯ
31-07-2013 ผู้จัดการสหกรณ์ชึ้แจ้ง
28-05-2013 ประกาศรายชื่อได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556 
28-05-2013 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2556 
11-04-2013 ความห่วงใย สมาชิกสหกรณ์ฯ
29-03-2013 ประกาศขอรับทุนการศึกษา ปี 2556 พร้อมแบบฟอร์ม
01-03-2013 ประกาศคณะกรรมการที่ได้รับเลือกชุดที่ 37 จำนวน 6 คน
14-02-2013 ประกาศสหกรณ์ฯ โอนเงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน
14-01-2013 ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
12-11-2012 ประชาสัมพันธ์
03-09-2012 แก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติม(ฉบับที่25) พ.ศ 2555
03-09-2012 ประกาศขยายวงเงินกู้สามัญ
08-08-2012 การรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
31-07-2012 ประกาศการปรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า
21-06-2012 บริการเงินฝากประจำยกเว้นภาษี
14-06-2012 ข่าวสารถึงสมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านที่ยืนกู้สามัญไว้

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com