นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
สถิติเว็บไซต์
 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้ 2198 คน
 สถิติปีนี้ 4781 คน
 สถิติทั้งหมด 202523 คน
เริ่มเมื่อ 2009-12-04
ก้าวหน้า มั่นคง ด้วยความเสียสละ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                                                                                         

รายชื่อคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
นายอรรถพล  ใหญ่สว่าง
ประธานกรรมการ
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร
รองประธานกรรมการ
นายศิษฐา  วงศ์สุเมธ
รองประธานกรรมการ
นายเรวัตร  จันทร์ประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
นายเศกสรรค์  บางสมบุญ
รองประธานกรรมการ
                                 
นายณัฐจักร  ปัทมสิงห์ ณอยุธยา
รองประธานกรรมการ
นายอิทธิพร  แก้วทิพย์
กรรมการ
น.ส.พรพิมล  พัวพันประเสริฐ
กรรมการ
นางพยอม  แย้มอุทัย
กรรมการ
นายนันทวัชร์  สุพัฒนานนท์
เลขานุการ
นายรัชต์เทพ  ดีประหลาด
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสำราญ  หวังกุศล
เหรัญญิก
นางวรรณี  ศิริมณีบุญ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด
สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้นที่ 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร : 02-512-8237 , 02-512-8296   โทรศัพท์มือถือ : 081-934-8872 , 080-6212-65
อีเมล์ : ago.tht@gmail.com